Consorci Esportiu
Search
notícies

Notícies

L'Ajuntament de Banyoles ha instal·lat lluminàries de tecnologia LED a la pista del pavelló de la Draga

16/05/2018


L’Ajuntament de Banyoles ha instal·lat lluminàries de tecnologia LED a la pista del pavelló de la Draga. Ha suposat una inversió d’uns 15.000 euros. Aquesta actuació està subvencionada amb 5.823,24 euros pel Pla a l’Acció de la Diputació de Girona.

Des de l’any 1992 només s’havien anat substituint les làmpades de tecnologia halogenurs metàl·lic de color corregit del pavelló de la Draga. Amb aquesta actuació s’han desmuntat i retirat aquests lluminàries per canviar-la per tecnologia LED. De les 45 unitat existents se n’han canviat 22 al sistema LED, les més deteriorades pel pas dels anys. Les millores fonamentals d’aquesta actuació són l’estalvi important en el consum (comptabilitzat en 1.650 euros a l’any), la millor eficiència energètica, l’increment de la via útil, la subsanació de defectes i la disminució de les despeses de manteniment.

Per altra banda, l’Ajuntament de Banyoles està instal·lant LEDS de baix consum a l’enllumenat públic de dues zones de Banyoles. Les dues zones són a Can Puig (al carrers Escarola, Orfes, Figueres, i els trams d’aquesta illa dels carrer Josep Saderra i la carretera de Vilavenut) i el carrer Llibertat, l’avinguda Països Catalans, el passeig de la Draga, i un tram del passeig Gaudí. Es tracta de substituir les lluminàries amb làmpades de vapor de sodi per lluminàries LED amb l’objectiu de millorar l’eficiènca energètica, augmentar la il·luminació, la reducció de consum d’energia elèctrica i la millora de la conservació del medi ambient.

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G