Consorci Esportiu
Search
ciutat

Parcs i jardins

 parcs i jardins foto linny | http://www.flickr.com/photo_zoom.gne?id=50169117&size=m

La gestió dels parcs i jardins engloba la conservació, la restauració i el disseny d'espais, les tasques habituals en la jardineria, així com la xarxa de serveis que ens en faciliten l'estada: el mobiliari, els equipaments, la dinamització, la informació i la formació i l'educació ambiental.

Els parcs i jardins, com a zones verdes, són espais a conservar i disfrutar que espongen la ciutat i la fan més agradable.

Parc de la Draga 

 parc_draga

El Parc urbà de la Draga és, a hores d’ara, la zona verda més gran de la ciutat, amb 105.082 m2 de superfície. El parc va ser inaugurat l’any 1992 i es troba situat al nord de Banyoles, al costat mateix de l’Estany. El seu disseny permet controlar les pujades d’aigües de l’Estany mitjançant els sistemes de drenatge amb cubetes d’aigua inundables; aquest sistema comporta també un creixement natural de vegetació d’aiguamolls a zones adients. El parc compta amb extenses zones de gespa amb espècies autòctones, verns, pollancres i passejos que permeten gaudir a tothom de tot aquest enorme espai lliure.

 

Parc de Manel Saderra

El Parc Manel Saderra és la segona zona verda més extensa de la ciutat, després del Parc de la Draga. Es troba situat al barri de Sant Pere, al Pla de l’Ametller, a la zona sud de la ciutat. L’espai s’ha dissenyat amb extenses zones de gespa i el pas del rec obert pel seu interior que aglutina l’oci a l’aire lliure de la zona del Pla de l’Ametller. El parc s’ha ampliat darrerament gràcies a un nou sector urbanitzat que permet un continu de 19.084 m2 de superfície i 670 metres de llargada. Val a dir que aquesta zona té encara més possibilitats d’ampliar-se en un futur amb 7.378 m2 de més.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G