Consorci Esportiu
Search
ciutat

Les hortes

Segurament, el primer aprofitament de les aigües dels recs va ser per regar les nombroses hortes que, encara avui, hi ha al voltant d’aquests.

D’entre els principals productes de l’horta banyolina cal destacar els llegums i les hortalisses i, sobretot, per la fama que van tenir, el cànem i els alls.

La simplicitat i l’eficàcia del sistema de reg fa que aquest hagi perdurat fins a l’actualitat sense patir canvis importants. La xarxa de recs permet l’accés de l’aigua a pràcticament qualsevol lloc. Només la posició dels bagants, més o menys aixecats, pot barrar el pas de l’aigua o deixar-li via lliure cap a l’horta.

Patrimoni a conservar
Actualment, la principal zona d’hortes que es manté a la ciutat es troba a la zona de sota Monestir. Es tracta d’un important patrimoni històric i natural a mantenir, en tant que exemple del sistema tradicional de reg de l’horta banyolina.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G