Consorci Esportiu
Search
ciutat

L'estany

 

L’Estany és l’origen i el principal signe d’identitat de la ciutat de Banyoles.

Juntament amb la seva conca lacustre són considerats com el conjunt càrstic més extens de la península ibèrica i un espai únic d’un gran valor geològic, ecològic, paisatgístic i cultural.

Situat a ponent del terme municipal, fou declarat per la Generalitat de Catalunya com a zona integrada en el Pla d’Espais d’Interès Nacional (PEIN). El 2003 va ser inclòs en la Llista Ramsar de Zones Humides d’Importància Internacional i ha estat proposat per formar part de la Xarxa Natura 2000, en l’àmbit de la regió mediterrània.

Així mateix, l’Ajuntament de Banyoles i la seva societat civil en reclamen la seva declaració com a Parc Natural.

L’Estany, els estanyols i els recs són un bé de titularitat municipal que l’any 1992 van ser considerats com a bé comunal. La utilització contínua de l’aigua de l’Estany per part del habitants de Banyoles durant segles ha estat l’element determinant per a tractar-lo com a tal.

 

L'Estany dels banyolins i banyolines

És un bé que pertany al municipi de Banyoles. La seva administració i conservació pertoca a l’Ajuntament de Banyoles, però l’aprofitament correspon al “comú dels veïns i veïnes”.

Tanmateix, en alguns casos, s’ha autoritzat l’ús particular d’aquest bé comunal, com en el cas de l’ús de les pesqueres o les barques d’oci.

El bé comunal té una naturalesa jurídica especial que fa que, de forma permanent, no pugui ser expropiat, embargat, ni venut.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G