Consorci Esportiu
Search
ciutat

SEPARACIÓ DE RESIDUS

 

Cada dia generem més residus. Malgrat que els donem aquest nom, en la major part són recursos molt valuosos que convé no perdre de vista. És important procurar fer pocs residus, prioritzar el consum de materials totalment reciclables i llençar-los de manera que es puguin recuperar.

Tipus de residus
Les deixalles que fem a casa s'anomenen residus domèstics. Juntament amb les dels comerços i altres establiments formen els residus municipals. A més hi ha els residus industrials, els agrícoles i ramaders, els de la construcció i els nuclears que, com sabem, mereixen una consideració a part pel fet de ser radioactius.

Els residus que poden portar problemes per al medi o per a la salut s'anomenen especials. Dintre dels residus domèstics es consideren especials piles i bateries, aparells electrònics, pintures i productes de bricolatge, pesticides, fusta tractada, fluorescents, refrigerants i productes de neteja.

Els residus es poden tractar de diverses maneres, però totes tenen un cost ambiental i econòmic. Una major quantitat de residus implica més cost i més complexitat, per això el primer problema dels residus és la quantitat. A la primera gràfica es pot veure que està creixent força.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G