Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Mesures actives d'inserció per persones destinatàries de la Renda mínima d'inserció

MESURES ACTIVES D’INSERCIÓ PER PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (EMO/200/2015, de 2 de juliol)

 

El programa de Mesures Actives d’Inserció té com a objectiu principal fomentar i impulsar l’ocupabilitat de les persones participants al programa, facilitant eines, recursos, estratègies i suport en el procés de recerca de feina, i ajudant les persones a prendre decisions sobre la formació i l’ocupació.

 

EN QUÈ CONSISTEIX?

Es porten a terme actuacions integrades que suposin la inclusió de serveis d’orientació i informació per a l’ocupació i l’autoocupació, i la millora de les competències personals, professionals i tècniques per afavorir l’ocupabilitat de les persones demandants d’ocupació atenent les seves característiques i necessitats. També inclou la promoció d’actuacions de prospecció del mercat de treball per facilitar-ne la inserció laboral i les tasques de suport i seguiment a la inserció laboral.

 

PERSONES DESTINATÀRIES:

Són destinatàries les persones perceptores de la renda mínima d’inserció (RMI) (30 persones) i que reuneixin alguna les característiques següents:

  • Aquelles a les quals els resti menys temps de permanència per esgotar el període màxim de cobrament de la renda mínima d'inserció.
  • Aquelles amb un grau d'ocupabilitat el qual es pot veure incrementat si participen en mesures actives d'inserció.
  • Les que tinguin una edat entre 31 i 60 anys.
  • Dones.
  • Aquelles que tinguin càrregues familiars.
  • Les persones destinatàries han d'estar inscrites a l'oficina de treball com a demandants d'ocupació no ocupades.

 

Aquest programa està subvencionat pel Departament d’Empresa i Ocupació i el Fons Social Europeu, d’acord amb el Programa “Mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de l’RMI”, i regulat per l’Ordre EMO/200/2015, de 2 de juliol.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G