Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Plens i Comissions informatives

Plens

El ple pot delegar l'exercici d'algunes de les seves atribucions a l'alcalde i a la Junta de govern local. Les atribucins delegades poden ser revocades pel ple de la corporació.

 

Comissions informatives

Òrgans que tenen per funció l'estudi, l'informe i la consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a l'aprovació del ple de l'ajuntament. El seguiment de la gestió de l'alcalde, la junta de govern i els regidors delegats. Els seus dictàmens són preceptius i no vinculants.

Estan formades per regidors nomenats pels diferents grups polítics que integren el consistori, en proporció a la seva representativitat. No obstant això, es pot acordar un nombre igual a cada grup, cas en què s'aplica el sistema de vot ponderat.

 


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G