Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Junta de portaveus

Està integrada pels regidors portaveus dels grups municipals, i es reuneix sota la presidència de l'alcalde, o regidor en qui delegui. Hi podran assistir també, amb veu però sense alterar la proporció de vot ponderat, els presidents dels respectius grups municipals.

Coneixerà els assumptes tractats en les Comissions del Ple que hagin de ser sotmesos a l'aprovació del Ple i també serà informada dels que siguin competència de la Junta de Govern per delegació del Ple.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G