Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Zones escolars i adscripcions

Servei d'escola bressol municipal
No hi ha zones escolars de referència. Tots els infants residents al municipi de Banyoles poden optar a l’únic centre que ofereix el servei d’escola bressol municipal.

Educació Infantil i Primària
A la nostra ciutat no hi ha zones escolars de referència. Els alumnes de Banyoles poden optar a tots els centres escolars amb la mateixa puntuació per proximitat.

Educació Secundària Obligatòria
Model d'adscripció que regirà l'escolarització a educació secundària a Banyoles els propers cursos.

Centre de primària      Centre de secundària adscrit

Escola Pla de l'Ametller   INS Pla de l'Estany

Escola La Draga             INS Pere Alsius

Escola Can Puig             INS Josep Brugulat

Escola Baldiri Reixac      INS J.Brugulat-INS P.Alsius

Escola Camins               INS Josep Brugulat, INS Pla de l'Estany i INS Pere Alsius

Escola Casa Nostra        ESO Escola Casa Nostra

 

Què vol dir centre adscrit?

Segons consta a la Resolució EDU/553/2009 del Departament d'Educació:

Per al procediment d'admissió són sol.licituds preferents o prioritàries les referides a centres als quals està adscrit el centre on el/la sol.licitant cursa el darrer curs de l'ensenyament actual. Per tal que se seguiexi aquest ordre de perferència s'ha de fer constar en primera opció el centre amb el qual hi ha una relació d'adscripció. 

Quan a la sol.licitud s'hi faci constar una petició en un centre al qual no està adscrit, aquesta petició i totes les que segueixin en l'ordre de preferència tenen la consideració de no preferents, amb independència del centre que se sol.liciti.

Zonificació

Es manté l'actual divisió d'àrees de proximitat als centres de secundària pels alumnes domiciliats a Banyoles, com a criteri general pel desempat, entre d'altres. 


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G