Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Intervenció

 

Descripció del servei

El Servei d’Intervenció, a través dels Pressupostos generals, controla la despesa de personal, de material, de prestació de serveis i d’inversions, atenent el seu finançament amb els recursos que la llei posa a l’abast de l’administració. El desenvolupament d’aquesta activitat exigeix el seu enregistrament a la comptabilitat municipal i la seva posterior presentació en els comptes anuals.

 

Gestions o tasques que desenvolupa:

  • Direcció i gestió dels serveis econòmics.
    • Confecció i gestió del Pressupost municipal.       
    • Gestió de les despeses i els ingressos municipals.      
    • Registre i seguiment de factures.       
    • Comptabilització de les operacions pressupostàries, extrapressupostàries i patrimonials.      

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G