Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Òrgans de representació i calendari de treball

 

Descripció del servei

El Servei de Gestió Tributària genera una part important dels recursos del municipi, ja que gestiona els ingressos de caràcter tributari, és a dir, impostos, taxes i contribucions especials, així com els preus públics municipals.

Gestions o tasques que desenvolupa:

 • Gestió i fiscalització tributària
  • Confecció de les ordenances fiscals.
  • Confecció i gestió dels padrons fiscals d’impostos i taxes.
  • Gestió del Cadastre d’Urbana.
  • Gestió de les liquidacions i autoliquidacions tributàries.
  • Tramitació de bonificacions i exempcions fiscals.
  • Resolució de reclamacions i recursos fiscals.
  • Devolucions per ingrés indegut.
  • Inspecció tributària.
  • Els pagaments i cobraments, en via voluntària i executiva, de l’Ajuntament.

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G