Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Gestió Tributària

 

Descripció del servei

El Servei de Gestió Tributària genera una part important dels recursos del municipi, ja que gestiona els ingressos de caràcter tributari, és a dir, impostos, taxes i contribucions especials, així com els preus públics municipals.

Gestions o tasques que desenvolupa:

 • Gestió i fiscalització tributària
  • Confecció de les ordenances fiscals.
  • Confecció i gestió dels padrons fiscals d’impostos i taxes.
  • Gestió del Cadastre d’Urbana.
  • Gestió de les liquidacions i autoliquidacions tributàries.
  • Tramitació de bonificacions i exempcions fiscals.
  • Resolució de reclamacions i recursos fiscals.
  • Devolucions per ingrés indegut.
  • Inspecció tributària.
  • Els pagaments i cobraments, en via voluntària i executiva, de l’Ajuntament.

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G