Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Camps d'actuació

 

Camp 1: Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds

En primer lloc i com a element de connectivitat barri/ciutat es remodelarà el carrer Girona millorant la connexió entre el barri i el centre. En segon terme s'urbanitzaran els principals carrers i places del barri: La Plaça Rafael Vilarrubias, la Plaça de la Pau i els carrers València, Paper i Barcelona.

Camp 2: Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis

Segons les accions que s'engloben dins aquest camp s'actuarà en els elements col·lectius dels edificis i els equipaments existents de l'àmbit definit per millorar-los, reformar-los i adequar-los a les noves necessitats.

Camp 3: Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu

Les accions d'aquest camp van destinades per una banda a millorar i ampliar el Centre Cívic Banyoles actual dotant-lo de més contingut i fomentar-ne l'ús com a espai per activitats infantils i d'equitat de gènere. D'altre banda s'emplaçarà la seu de la Policia Local al mateix barri de la Farga assolint així, una millora per tota la ciutat.

Camp 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.

En primer lloc s'instal·larà un emissor xarxa pre-wimax per al barri i una xarxa de recepció a edificis.D’altre banda s'incorporaran les noves tecnologies als equipaments públicsequipant el centre Cívic i l'espai d'oci i lleure infantil.

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

Les actuacions d'aquest camp es dirigeixen a desenvolupar un seguit d'accions ambientals i de sostenibilitat del desenvolupament urbà al barri. Es tracta d'actuacions encaminades a l'adopció de mesures d'eficiència energètica, la reutilització de l'aigua, la reducció del consum d'energia i la minimització dels impactes sobre les persones i el medi en termes d'intrusió i contaminació lumínica, de reducció de contaminació sonora i a l'impuls del reciclatge i la recollida selectiva al barri..

Camp 6: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments

L’objectiu d’aquest camp és impulsar una política d'equitat de gènere millorant els equipaments del barri, i fent especial incidència en l'ús dels mateixos.

Camp 7: Programes de millora social, urbanística i econòmica del barri

Aquest camp engloba totes aquells programes d'acció social, de participació ciutadana, cívicoeducatives, de promoció econòmica i millora urbanística que afecten l'àmbit d'intervenció delimitat.
S’han previst un seguit d'actuacions, programes i projectes destinats a la millora social. S'han elaborat un seguit de programes destinats a minimitzar la població en risc d'exclusió social existent i a atacar diferents problemàtiques socials existents al barri.

Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Per últim, aquest camp d'actuació fa incidència en la millora de l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques al barri, per la qual cosa es preveuen accions que afecten tant a la via pública com als habitatges.
Cal dir també que per tal de gestionar de forma adequada tot el conjunt de les accions, programes i projectes que es detallen en aquest projecte d'intervenció integral, s'ha previst la creació d'una oficina de gestió del projecte.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G