Consorci Esportiu
Search
ajuntament

DAFO

 

Anàlisi DAFO

El DAFO és una metodologia d’anàlisi de la situació, en aquest cas utilitzada per conèixer l’estat del barri de La Farga, tan a nivell intern com extern. Aquest mètode identifica punts febles, amenaces, punts forts i oportunitats. Els punts febles i els forts són interns al barri, les amenaces i oportunitats les trobem al seu entorn.

 

Punts Forts

 • El carrer de Girona és l'antic camí de Banyoles a Girona. Creua pel mig del barri i permet accedir directament a la plaça Major i la resta del nucli antic. El seu potencial com a futura entrada al nucli antic des de l'actual carretera ha de permetre posar en el mapa de la vila tot el barri de la Farga.
 • El barri de la Farga té una població molt jove que pot esdevenir un element de dinamització d'activitats futures.
 • Elevat compromís de l'AV La Farga en la recerca de solucions per detectar necessitats i proposar solucions..

Punts Febles

 • La localització del barri respecte el centre de la vila ha provocat i provoca un aïllament i segregació des dels seus orígens.
 • Conflictes de convivència veïnal no resolts, originats en el manteniment i ús dels espais comuns dels edificis i en l'ús de l'espai públic.
 • Poca conscienciació sobre la corresponsabilitat dels ciutadans en la correcta gestió dels residus i el reciclatge i en aspectes de neteja viària.

Oportunitats

 • Possibilitat de relligar el barri amb la ciutat canviant els usos de la zona de transició industrial a residencial, afavorint la qualitat de vida dels pobladors.
 • Conjuntura favorable de disminució de l'atur i de creixement de l'ocupació.
 • Els carrers de la zona són relativament amples, el que permet plantejar-s'hi actuacions de peatonalització o d'ajardinament que millorarien l'aspecte i l'ús dels carrers.

Amenaces

 • El barri de la Farga ja va néixer estigmatitzat. La percepció que bona part de veïns de Banyoles en tenen, pot costar temps a canviar i dificultar-ne qualsevol actuació i/o inversió.
 • Crisi econòmica i social en els països d'origen de la població immigrada. Nous fluxos difícils d'integrar socialment.
 • L'empitjorament de la situació pot provocar l'esgotament de la voluntat i el dinamisme de l'AV de continuar buscant solucions.

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G