Consorci Esportiu
Search
ajuntament

El projecte

 

El Pla de Millora del barri de la Farga té per objectiu millorar la integració social i urbana dels seus habitants al conjunt de la ciutat, actuant sobre els processos de regressió urbanística i de progressiva marginació social de les persones, tot establint els mecanismes per integrar la zona urbana al "continum urbà" de Banyoles i la seva població a l’estructura social de la ciutat.

L’àmbit d’intervenció es troba situat entre l'Avinguda Països Catalans, carrer Badalona, Avinguda de La Farga i Ronda Monestir. La tipologia del barri de La Farga és la d’una àrea urbana de polígons d’habitatges, la majoria plurifamiliars, situada a continuació de la zona d’expansió industrial de Banyoles, quedant envoltada pel polígon industrial. Es tracta d’un barri que neix als anys ’70, quan s’inicia la construcció dels blocs d’habitatges, el 1974.

El Pla de Millora del barri de La Farga preveu fer un total de 30 actuacions, en tots els camps d’actuació que preveu el projecte, que es poden agrupar en tres gran àmbits:

1) Connectivitat del barri amb el tramat urbà del centre de Banyole

2) Accions per a la cohesió i integració social

3) Accions per a evitar la regressió urbanística del conjunt del barri i del seu parc d’habitatges

El projecte aprovat preveu una inversió de 7.403.980,70€. D’aquest total, el 50% l’aporta el Programa de millora de barris i àrees urbanes que requereixen atenció especial que atorga el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. L’altre 50% es preveu que vagin a càrrec de l’Ajuntament i a través d’ajudes d’altres administracions i d’aportacions que hagin de fer alguns particulars.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G