Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Hisenda

 

 • Regidoria: Serveis Econòmics
 • Regidor: Pau Comas
 • Ubicació: Passeig de la Indústria, 25, 1r pis
 • Telèfon: 972 57 00 50
 • Fax: 972 58 35 40
 • A/e: hisenda@ajbanyoles.org
 • Horari d'atenció: de 9 a 14 h., de dilluns a divendres.
 • Calendari de funcionament: tot l’any

Gestions o tasques que desenvolupa:

 • Direcció i gestió dels serveis econòmics
  • Confecció i gestió del Pressupost municipal.
  • Gestió de les despeses i els ingressos municipals
  • Registre i seguiment de factures.
  • Comptabilització de les operacions pressupostàries, extrapressupostàries i patrimonials.
  • Elaboració i aprovació dels comptes anuals.

Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G