Consorci Esportiu
Search
ajuntament

Habitatge - Oficina local i comarcal d'habitatge de Banyoles i Comarca

SERVEIS QUE OFEREIX L'OFICINA

L'objectiu de l'Oficina es gestionar i intentar facilitar tots els tràmits referents a l'habitatge dins de l'àmbit del municipi de Banyoles i Comarcal del Pla de l'Estany.

  1. Ajuts a la rehabilitació
  2. Renda bàsica d'emancipació
  3. Xarxa de mediació per al lloguer social
  4. Registre únic de sol·licitants per a pisos de protecció oficial
  5. Promocions d'habitatge de protecció oficial
  6. Informació i derivació al servei OFIDEUTE (Girona)
  7. Informació i assessorament en l'àmbit de l'habitatge

Subvencions per la rehabilitació d'habitatges
 
Subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial:
http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Ajuts-per-a-la-rehabilitacio-dedificis-dus-residencial?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 
Normativa aplicable. Resolució:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=689079&language=ca_ES


Subvencions per a obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans:
http://territori.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramits/PerTemes/Subvencions_arranjament_interior?category=74c016ba-a82c-11e3-a972-000c29052e2c


Normativa aplicable. Resolució:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=698078


 
Prestacions econòmiques d'urgència especial per a l'habitatge:
 
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge

 
En aquest enllaç hi ha informació dels tres tipus de prestació d'urgència especial, que també es podrien especificar per separat:
 
Ajut per al pagament de deutes de rendes de lloguer:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=1

 
Ajut per al pagament de quotes d'amortització hiptecària:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=2

 
Ajut per pèrdua de l'habitatge per desnonament:
http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Prestacions-economiques-despecial-urgencia-per-a-lhabitatge?moda=3

 
Normativa aplicable. Resolucions:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=624639

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=657047

(modifica alguns aspectes de l'anterior)

Les persones interessades es poden adreçar a l'Oficina d'habitatge de l'Ajuntament, on se'ls facilitarà la informació i les sol·licituds que podran presentar, i es tramitaran les ajudes.


Ajuntament de Banyoles
Pg . de la Indústria, 25 | 17820 Banyoles | Tel . Centraleta 972 57 00 50 | oac@ajbanyoles.org | NIF P1701600G